Welcome to Counter-Strike MOD

Diễn đàn Counter-Strike Việt Nam
Thảo Luận skin và các bản mod counter-strike cực chất 

Thanks To

Cảm ơn :
Giấy nháp Skiner (Facebook) 

Thành Va (Facebook) 

Trương huy skiner (Facebook) 

Kili Skiner (Facebook) 

Như Việt (Facebook)

NgocShot Sniper (Facebook) 

Nội dung diễn đàn

Thảo luận mod counter strike và áp dụng skin CF vào CS
Đẳng cấp CS việt nam 

 

Facebook hỗ trợ trực tuyến: Như Việt
Điện thoại : 01658953398
Email : Alonex101@gmail.com  Website : counterstrike.wevina.vn